הקורס המלא "קורס דולות תשפ"ב" 8 מפגשים מיוחדים. פרטים מלאים יעלו בקרוב באתר. *יש החזר מקופ"ח 75% למבוטחות מושלם, ניתן לבירור במרפאה.


2400