הכנה ללידה ע"פ החסידות

מהי הכנה ללידה ע"פ חסידות...

באופן רוחני הריון הוא בחינת גלות ולידה היא בחינת גאולה, בעולם הזה האלוקות בהסתר מאתנו, לעתיד לבוא יהיה גילוי של האין סוף, כלומר גילוי השכינה בתוך העולם, בתוך הגבלות העולם יתגלה האין סוף, הבלי גבול. כשמסתכלים על אישה בהריון לא רואים את מה שנמצא בתוכה, כמו שנסתכל על הים ונראה מים כחולים בלבד, רק מי שצולל פנימה עמוק יראה שם הרים, צמחיה ובעלי חיים... לעתיד לבוא, בגאולה, נראה בכל דבר גשמי את מה שמהווה אותו בכל רגע .
בתוך אישה הרה מתרחש דבר פלא, התינוק גדל ומתפתח בכל הפרטים גם אם האם אינה מודעת לכל התהליך שקורה בתוכה.  באופן מקביל להתפתחות התינוק ברחם כדאי לאם להתעצם בעבודה רוחנית.. ללמוד להתפלל ולהרבות במצוות ומעשים טובים, לשים לב למה שהיא שומעת, לשמוע דברי תורה, ניגונים קדושים, דבר שמשפיע ישירות על התינוק וכמובן להתפלל עליו שיהיה שלם בגופו ובמידותיו.